Pont del torrent, plaça dels Oms i hostal ‘la Ventureta’

Claverol Cirici, Josep
1908 a.

Pont del torrent, plaça dels Oms i hostal 'la Ventureta'