Pont del torrent, plaça dels Oms i hostal “la Ventureta”


Pont del torrent, plaça dels Oms i hostal 'la Ventureta'