Pont entre el Passeig i el passatge Pinyolar

Salvia Pinós, Joan
anys 60