Porxos del carrer Major

Salvia Pinós, Joan
1967

Porxos del carrer Major