Preparant la garagala a la plaça Planell per Sant Joan

Viladot Fontanet, Joan
1952

Preparant la garagala a la plaça Planell per Sant Joan