Preparatius per la festa de consagració a la Verge de Fàtima

Calvet Rosell, Joan
1950

Preparatius per la festa de consagració a la Verge de Fàtima