Processó amb el Sant Crist

Salvia Pinós, Joan
anys 40