Processó durant la consagració a la verge de Fàtima

Salvia Pinós, Joan
1950

Processó durant la consagració a la verge de Fàtima