Quintet sextet de l’orquestrina jazz-band Poch

Anònim
1932

Quintet sextet de l'orquestrina jazz-band Poch