Representació al Centre Catòlic

Salvia Pinós, Joan
anys 40

Representació al Centre Catòlic