Tram del Segre a Ponts

Salvia Pinós, Joan
anys 70

Tram del Segre a Ponts