Trobada de joves a l’exterior de la canònica 5

Roca Martí, Ventura
1973

Trobada de joves a l'exterior de la canònica