Un globus a punt d’enlairar-se a la plaça Planell

Viladot Fontanet, Joan
1979

Un globus a punt d'enlairar-se a la plaça Planell