Una mula amb tres joves passatgers

Viladot Fontanet, Joan
1958

Una mula amb tres joves passatgers