Visió nocturna de la carretera de la Seu

Viladot Fontanet, Joan
1959