Vista de Ponts. Aspecte de la capçalera del Canal d’Urgell


Aspecte de la capçalera del Canal d'Urgell