Vista de Ponts des de la partida de les Eres

Claverol Cirici, Josep
1909 a.

Vista de Ponts des de la partida de les Eres