Vista de Ponts des del camí del Via Crucis

Salvia Pinós, Joan
anys 60

Vista de Ponts des del camí del Calvari