Vista panoràmica de la capçalera del Canal d’Urgell

Salvia Pinós, Joan
anys 70

Vista panoràmica de la capçalera del Canal d'Urgell