Vista panoràmica de Ponts des dels Mallols

Claverol Cirici, Josep
1909 a.

Vista panoràmica de Ponts des dels Mallols