Vista panoràmica de Ponts i de part de la seva horta

Obradors Ponsa, Josep
1909 a.

Vista panoràmica de Ponts i de part de la seva horta