Vista parcial de la plaça Planell i del carrer Vilanova Anònim 1912 a.


Vista parcial de la plaça Planell i del carrer Vilanova