• Núm. 278

    Núm. 278

Per tal de facilitar la recerca de dades de les publicacions escrites que Portaveu ha editat fins ara, s’ha fragmentat l’apartat Arxiu en tres vessants:

  1. Números.- És un recull de portades i sumaris corresponents a diferents números de la revista.
  2. Monogràfics.- Inclou una mostra de bona part dels monogràfics editats per la publicació.
  3. Hemeroteca.— Conté l’Índex, per número i per autor, de totes les revistes editades durant els primers trenta anys d’existència.