reobertura museu boncompte

Després de molts anys d’una activitat més aviat reduïda, el passat dia 11 de setembre es reobrí parcialment el Museu Boncompte, amb la presentació del llibre editat per Portaveu: «Els estralls de la maltempsada (1936-1945) a Ponts», una mostra al voltant de la documentació sobre la qual s’ha fet la recerca per a dur-lo a terme, l’exposició d’una bona part de l’armament —del fons de la col·lecció Boncompte–, provinent de la Guerra Civil, i la presentació de la pel·lícula «Abans, durant i després de la maltempsada», de l’autoria de Jordi Vidal.

L’acte protocol·lari de represa de l’activitat en dit espai museístic i de les presentacions del llibre, mostra i pel·lícula, s’encetà amb el parlament de l’alcaldessa de Ponts, Solés Carabasa, qui després d’unes reflexions va informar del conveni signat per l’Ajuntament i la família Boncompte per a l’explotació del museu en qüestió a partir d’ara. Tot seguit va prendre la paraula la vicepresidenta del Consell Comarcal de la Noguera, Anna M. Clarís, qui lloà el treball objectiu i documentat dels autors del llibre –Manuel Gabriel i Jordi Vidal–, que s’ha traduït en una obra de consulta que aporta moltes dades, fins ara desconegudes, sobre el que succeí en el decurs d’aquell període infaust de la nostra història.

Entrada similar