Breu història del servei d’enllumenat públic i del proveïment d’aigua potable de la Vila de Ponts