Els antics oficis, feines i eines dels pontsicans

Estudi dut a terme per Rogeli Pedró sobre bona part dels antics oficis que s’exercien a la vila antigament i de les eines que aleshores s’empraven. Inclou la denominació pròpia que rebien a la comarca les diferents eines i estris estudiats. Ha estat imprès en 212 pàgines format A4, 232 il·lustracions i enquadernat amb tapa tova i dura (2022).

Disponible a Loalbook