Ha caigut l’Oasis, Testimoni de 40 anys de vida Pontsicana