Portaveu, 30 anys de servei al Segre Mitjà

La història, l’índex i les portades

Jordi Vidal i Sordé
Recull un treball de recopilació de dades i imatges, realitzat per Jordi Vidal i Sordé, que dins la història sintetitza els fets més significatius esdevinguts al Segre Mitjà durant 30 anys, fent especial èmfasi als que ha promogut Portaveu; a l’índex detalla les més de 4.600 fitxes dels treballs publicats a la revista, facilitant la recerca per número d’exemplar (265) o per autors (més de 600), mentre a les portades, fa una catalogació de les 265 obres realitzades pels més de 50 diferents autors que les han creat (2009).

Disponible a Localbook