1915

Al col·legi dels Germans de les Escoles Cristianes

Al col·legi dels Germans de les Escoles Cristianes