1974

Instantània presa durant un partit de futbol

Instantània presa durant un partit de futbol 2