1979

Un globus a punt d'enlairar-se a la plaça Planell

Un globus a punt d’enlairar-se a la plaça Planell