anys 20

Creu de terme i començament del carrer Carrerada

Creu de terme i començament del carrer Carrerada