anys 30

Aspecte de la plaça Planell

Aspecte de la Plaça Planell

Aspecte dels porxos del carrer Major

Aspecte dels porxos del carrer Major

Barca i central hidroelèctrica des de Gualter

Barca i central hidroelèctrica des de Gualter

Equip CF. Ponts

Equip CF. Ponts

Grup de gent a la roda de cal Magre

Grup de gent a la roda de cal Magre

L'Artística Pontsicana

L’Artística Pontsicana

Vista de la cruïlla

Vista de la cruïlla

Vista panoràmica de Ponts des de sant Julià A

Vista parcial de la plaça Planell i del carrer Vilanova

Vista parcial de la plaça Planell i del carrer Vilanova