Sant Pere de Ponts

Durant els anys 2023 i 2024

Enguany es compleix el 50è aniversari de l’inici del procés de recuperació del monument (1973-2023), que s’inicià quan l’any 1973 un grup de voluntaris procedí a moure i tornar a col·locar algunes pedres originals de la canònica alhora que s’emprengué l’eliminació de les heures que la cobrien. Aquesta acció i l’intent d’espoli del sarcòfag dels Mur constituí el punt de partida per tal que s’anés formant la conscienciació popular que es necessitava per tal de poder emprendre una obra d’una envergadura tan considerable, per a la consecució de la qual ha esdevingut cabdal la tasca desenvolupada en el decurs de tots aquests anys per molts pontsicans, encapçalats per l’Associació d’Amics de Sant Pere de Ponts, una entitat cívica i cultural que s’ha ocupat de la reconstrucció i conservació de l’església canonical i el seu entorn.

L’altra commemoració que tindrà lloc l’any vinent, serà el Mil·lenari de la primera noticia escrita que s’ha trobat sobre l’església (1024-2024), un pergamí relatiu judici en qüestió, que fou un dels més controvertits de la història en el decurs del s. XI, ja que en ell el bisbe Ermengol d’Urgell reclamava la propietat de l’església de Sant Martí de Cortiuda (Peramola) i els delmes i primícies de Castelló a l’abat de Santa Cecília d’Elins. Hi foren presents els principals mandataris dels comtats d’Urgell i Barcelona i la sentència fou favorable al bisbe Ermengol.

Entrada similar