nova casa vila

L’1 d’abril s’inaugurà la nova seu del consistori, que es remodelà a partir de l’edificació existent, amb l’ampliació d’una bona colla de metres quadrats més, provinents de la compra d’un habitatge annex i de l’aixecament de la tercera planta fins a una alçària utilitzable, gràcies als quals s’ha passat dels 272 m² existents als 581 m² actuals. L’objectiu principal d’aquesta obra emblemàtica era el d’aconseguir l’operativitat necessària per a poder prestar amb eficiència la major part dels serveis propis de l’Ajuntament, que –òbviament– passava per l’assoliment de la plena accessibilitat per part de les persones amb mobilitat reduïda, aconseguida gràcies a la instal·lació d’un ascensor i l’emplaçament de determinats serveis a la planta baixa.

El parlament inaugural va anar a càrrec de l’alcaldessa Solés Carabassa, qui s’adreçà a ++ nombrosa concurrència que s’hi aplegà, composta majoritàriament per autoritats i treballadors –antics i actuals– del consistori, alhora que molts altres ciutadans que van ser-hi presents. Del parlament en qüestió és remarcable la referència a les tres predecessores que va tenir en el càrrec i el record que va tenir per tots aquells que ja no són entre nosaltres i a través de l’Ajuntament van exercir com a servidors públics. Posteriorment, els assistents a l’acte van efectuar la visita a les noves instal·lacions, en el decurs de la qual se’ls oferí un generós refrigeri.

nova casa vila vertical

Entrada similar