1908 a.

Aspecte parcial de la plaça del Planell i carrer Major

Aspecte parcial de la plaça del Planell i carrer Major

Caramellaires a la plaça del Blat

Caramellaires a la plaça del Blat

Pont del torrent, plaça dels Oms i hostal 'la Ventureta'

Pont del torrent, plaça dels Oms i hostal ‘la Ventureta’

Processó del Corpus a la plaça Planell

Processó del Corpus a la plaça Planell

Vista de Ponts. Vista parcial de la plaça Planell