1962

Aspecte durant el joc de trencar olles per Sant Antoni 3

Comitiva del Lali lali

Comitiva del Lali lali 1

Neteja de les calderes després del Ranxo

Neteja de les calderes després del Ranxo

Tothom a punt per a recollir les raccions

Tothom a punt per a recollir les raccions