1969

Ballada de sardanes a la plaça Planell

Ballada de sardanes a la plaça Planell 2

Carro travessant un pont

Carro travessant un pont

Emmagatzematge del blat de moro

Emmagatzematge del blat de moro 1

Fent tasques durant la verema

Grup de dansaires pontsicans

Grup de dansaires pontsicans

La neteja de les calderes del Ranxo

La neteja de les calderes del Ranxo

Recollint les calderes per les cases

Recollint les calderes per les cases

Recollint patates

Recollint patates