membres de la taula durant la presentació del llibre, l'exposició al museu boncompte

El 26 de febrer va tenir lloc la presentació del llibre «Els antics oficis, feines i eines dels pontsicans» i s’inaugurà la mostra temporal «Miquel Olivart, les eines d’abans, a escala». L’alcaldessa Solés Carabasa va tenir cura de la introducció a l’acte, en què feu una dissertació envers el llibre de Rogeli Pedró, editat per Portaveu, i sobre la mostra temporal d’eines, que cal dir han estat possibles gràcies al conveni signat pel propietari del museu i l’Ajuntament, a través del qual l’entitat gestora de la vila n’exerceix una gestió d’ús.

membres de la taula durant la presentació del llibre, l'exposició al museu boncompte

Tot seguit, l’alcaldessa va cedir la paraula a Jordi Vidal, qui, en representació de Portaveu es va referir a aquesta nova aventura de l’associació, que amb l’edició d’aquest darrer llibre no fa més que obeir a un dels fonaments que es marcà la publicació des del seu inici, que és el de «recuperar el nostre passat per tal d’aconseguir un futur millor». Parlà extensament de la trajectòria i dels mèrits d’en Pedró en diversos àmbits de la cultura, i respecte a aquesta encomiable recopilació sobre els oficis d’abans, valorà l’extraordinari interès que té per Ponts, que justifica que Portaveu s’hi va impliqués des de l’inici facilitant-li l’accés a l’arxiu documental; a l’arxiu gràfic i a l’estudi previ dut a terme per la revista envers les eines del passat a escala de Miquel Olivart. A continuació fou Pedró qui feu un parlament en què després de lloar la tasca de la revista explicà la metodologia emprada per a dur a terme el seu treball; informà dels seus futurs projectes dins el món dels oficis i les eines, i remarcà el paper fonamental de la cultura i l’ensenyament en la societat actual.

Exposició al museu boncompte

Entrada similar