Ventura Roca Martí

Celebració d'una missa a l'exterior de la canònica

Celebració d’una missa a l’exterior de la canònica

Grup de gent a l'església canonical de Sant Pere

Grup de gent a l’església canonical de Sant Pere

Grup de gent a l'església canonical de Sant Pere

Grup de gent a l’església canonical de Sant Pere

La plaça Planell des del Portal Nou

La plaça Planell des del Portal Nou

Trobada de joves a l'exterior de la canònica

Trobada de joves a l’exterior de la canònica

Trobada de joves a l'exterior de la canònica

Trobada de joves a l’exterior de la canònica 1

Trobada de joves a l'exterior de la canònica

Trobada de joves a l’exterior de la canònica 2

Trobada de joves a l'exterior de la canònica

Trobada de joves a l’exterior de la canònica 3

Trobada de joves a l'exterior de la canònica

Trobada de joves a l’exterior de la canònica 4

Trobada de joves a l'exterior de la canònica

Trobada de joves a l’exterior de la canònica 5