1973

Celebració d'una missa a l'exterior de la canònica

Celebració d’una missa a l’exterior de la canònica

La plaça Planell des del Portal Nou

La plaça Planell des del Portal Nou

Trobada de joves a l'exterior de la canònica

Trobada de joves a l’exterior de la canònica

Trobada de joves a l'exterior de la canònica

Trobada de joves a l’exterior de la canònica 1

Trobada de joves a l'exterior de la canònica

Trobada de joves a l’exterior de la canònica 2

Trobada de joves a l'exterior de la canònica

Trobada de joves a l’exterior de la canònica 3

Trobada de joves a l'exterior de la canònica

Trobada de joves a l’exterior de la canònica 4

Trobada de joves a l'exterior de la canònica

Trobada de joves a l’exterior de la canònica 5

Trobada de joves a l'exterior de la canònica

Trobada de joves a l’exterior de la canònica 6

Urbanització del carrer Barcelona

Urbanització del carrer Barcelona