A.D.

Aspecte de les obres al Passeig (indret de la cruïlla)

Aspecte de les obres al Passeig (indret de la cruïlla)

Aspecte del cobriment del torrent de Valldans

Aspecte del cobriment del torrent de Valldans

Instantània presa durant un partit de futbol

Instantània presa durant un partit de futbol

Instantània presa durant un partit de futbol 4

Les campanes de l'església de Santa Maria

Les campanes de l’església de Santa Maria

Sortida del túnel que travessa les Forques

Sortida del túnel que travessa les Forques