1908

Altar major de l'església de Santa Maria

Altar major de l’església de Santa Maria

Aspecte de l'església de Santa Maria i del cementiri

Aspecte de l’església de Santa Maria i del cementiri

Aspecte de la capçalera del Canal d'Urgell

Aspecte de la capçalera del Canal d’Urgell

Aspecte de la carretera de la Seu i de l'església

Aspecte de la carretera de la Seu i de l’església

Aspecte de la carretera de Lleida i de la plaça dels Oms

Aspecte de la carretera de Lleida i de la plaça dels Oms

Aspecte del carrer Major porticat

Aspecte del carrer Major porticat

Aspecte del claustre i cisterna del monestir de Gualter

Aspecte del claustre i cisterna del monestir de Gualter

Aspecte del lateral de tramuntana de la canònica de Sant Pere

Aspecte del lateral de tramuntana de la canònica de Sant Pere 1

El lateral de migdia de la canònica de Sant Pere

El lateral de migdia de la canònica de Sant Pere

El pont de fusta sobre el Llobregós

El pont de fusta sobre el Llobregós

Filadores de cànem al carrer Santa Maria

Filadores de cànem al carrer Santa Maria

Indret del Segre per on travessava la barca

Indret del Segre per on travessava la barca

Instantània presa a l'inici d'una travessa del Segre en barca

Instantània presa a l’inici d’una travessa del Segre en barca

La canònica de Sant Pere des del camí del calvari

La canònica de Sant Pere des del camí del calvari