1965

Aspecte de la carretera de la Seu encara amb arbrada

Aspecte de la carretera de la Seu sense l’arbrada

Aspecte de la plaça Planell la festa de Sant Antoni 1

Aspecte de les catifes del Corpus

Aspecte de les catifes del Corpus 1

Aspecte de les catifes del Corpus a la travessera Portalnou

Aspecte de les catifes del Corpus a la travessera Portalnou

Caramellaires cantant a la plaça Planell

Caramellaires cantant a la plaça Planell

Concurs de sardanes a la plaça Planell

Concurs de sardanes a la plaça Planell

Cuineres preparant els ingredients del Ranxo

Cuineres preparant els ingredients del Ranxo

Els membres de la Comissió de Festes a punt de la distribució

Els membres de la Comissió de Festes a punt de la distribució

Incendi a la farinera de Ponts

Joan Bravo dirigint la cocció del Ranxo

Joan Bravo dirigint la cocció del Ranxo

Joves de Ponts guarnits com als anys vint

Joves de Ponts guarnits com als anys vint

Joves disfressats dels anys 20 durant el Ranxo

Joves disfressats dels anys 20 durant el Ranxo

Les patates ja ensacades

Les patates ja ensacades

Membres de la primera colla Fonts de Valldans

Membres de la primera colla Fonts de Valldans

Processó al Calvari

Processó al Calvari